Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Chuyên đề 55 năm Viện nghiên cứu Hải sản

Đăng lúc: Thứ năm - 08/12/2016 09:12 - Người đăng bài viết: admin
Chuyên đề 55 năm Viện nghiên cứu Hải sản

Chuyên đề 55 năm Viện nghiên cứu Hải sản

Một số kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011 - 1016
MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN QUANG HÙNG. Viện Nghiên cứu Hải sản, 55 năm xây dựng, phát triển - Tầm nhìn chiến lược vì sự phát triển nghề cá biển Việt  Nam
5 - 6
 1. ĐỖ DUY ANH, NGUYỄN QUANG HÙNG, LẠI DUY PHƯƠNG, HOÀNG ĐÌNH CHIỂU. Kết quả nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn biển của Viện Nghiên cứu Hải sản giai đoạn 2003 - 2015
7 - 18
 1. BÙI THỊ THU HIỀN, PHẠM THỊ ĐIỀM. Đánh giá kết quả nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch thủy sản giai đoạn 2006 - 2016
19 - 25
 1. NGUYỄN VIẾT NGHĨA, VŨ VIỆT HÀ. Biến động nguồn lợi một số nhóm hải sản chủ yếu ở biển Việt Nam
26 - 37
 1. TRẦN VĂN CƯỜNG, VŨ VIỆT Hà Và NGUYỄN QUANG HÙNG. đặc điểm nguồn lợi hải sản vùng biển ven bờ trong mùa gió Đông Bắc năm 2015
38 - 47
 1. TRẦN VĂN CƯỜNG, NGUYỄN QUANG HÙNG, PHẠM QUỐC HUY, TỪ HOÀNG NHÂN. Nguồn giống hải sản ở vùng biển ven bờ Việt Nam trong mùa gió Đông Bắc
48 - 58
 1. VŨ VIỆT HÀ, TRẦN VĂN CƯỜNG. Đặc điểm sinh học của cá ngừ mắt to (Thunnus obesus Lowe,1839) ở vùng biển Việt Nam
59 - 66
 1. TỪ HOÀNG NHÂN. Một vài đặc điểm sinh học của tôm bộp (Metapenaeus affinis – H.milne-Edwards, 1837) ở vùng biển vịnh Bắc bộ
67 - 73
 1. NGUYỄN VĂN GIANG. Một số đặc điểm sinh học của cá Ba Thú (Rastrelliger brachysoma Bleeker, 1851) ở vùng biển Tây Nam bộ
74 - 78
 1. NGUYỄN SỸ ĐOÀN VÀ TRẦN VĂN CƯỜNG. Một số đặc điểm sinh học của tôm của tôm thẻ rằn (Penaeus semisulcatus De Haan, 1844) ở vùng biển Tây Nam bộ
79 - 88
 1. HOÀNG ĐÌNH CHIỂU, NGUYỄN QUANG HÙNG. Thành phần loài và nguồn lợi hải sản một số hệ sinh thái ven bờ Việt Nam
89 - 95
 1. ĐỖ VĂN KHƯƠNG, ĐỖ ANH DUY, LÊ DOÃN DŨNG. Đa dạng thành phần loài sinh vật biển trong hệ sinh thái rạn san hô và vùng ven đảo biển Việt Nam
96 - 106
 1. LÊ DOÃN DŨNG, NGUYỄN QUANG HÙNG, PHẠM VIẾT NAM, HOÀNG ĐÌNH CHIỂU. Đa dạng sinh học san hô cứng và hệ sinh thái rạn san hô ở một số vùng ven bờ miền Trung
107 - 113
 1. NGUYỄN VĂN HƯỚNG. Nghiên cứu xác định bộ chỉ số các yếu tố hải dương liên quan đến sự phân bố của cá ngừ vằn (Katsuwonus pelamis) ở vùng biển Đông Nam bộ
114 - 120
 1. NGUYỄN VĂN HƯỚNG, NGUYỄN HOÀNG MINH, NGUYỄN DUY THÀNH, HÁN TRỌNG ĐẠT, BÙI THANH HÙNG, NGUYỄN ĐỨC LINH, TRẦN VĂN VỤ, NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG. Kết quả dự báo ngư trường khai thác nghề chụp mực ở vùng biển vịnh Bắc bộ năm 2015
121 - 126
 1. THÁI THỊ KIM THANH, NGUYỄN QUANG HÙNG. Thành phần và phân bố vi tảo biển có khả năng gây hại trong mùa gió Đông Bắc năm 2015 ở ven biển việt nam
127 - 133
 1. LẠI HUY TOẢN, PHẠM VĂN TUẤN, NGUYỄN NGỌC SỬA, PHẠM VĂN TUYỂN. Đánh giá hiệu quả sản xuất của nghề lưới rê và nghề câu ở vùng biển xa bờ việt nam
134 - 139
 1. PHẠM VĂN TUYỂN, NGUYỄN PHI TOÀN, PHẠM VĂN TUẤN, LÊ VĂN BÔN. Thực trạng hoạt động khai thác hải sản của đội tàu lưới kéo đơn ở vùng biển ven bờ Việt Nam năm 2015
140 - 150
 1. CAO VĂN HÙNG, ĐOÀN VĂN PHỤ, ĐINH XUÂN HÙNG. Đánh giá tính chọn lọc của đụt lưới mắt vuông cho lưới kéo tôm ở Kiên Giang
151 - 158
 1. ĐỖ VĂN THÀNH, PHAN ĐĂNG LIÊM, NGUYỄN THÀNH CÔNG, NGUYỄN ĐÌNH PHÙNG, PHẠM THỊ HIỀN. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thu câu đến chất lượng cá ngừ vây vàng đánh bắt bằng nghề câu tay
159 - 162
 1. VŨ THỊ QUYÊN, TRẦN THỊ NGÀ, ĐẶNG VĂN AN. Nghiên cứu tối ưu hóa công đoạn thủy phân thịt hàu Thái Bình Dương và đề xuất quy trình công nghệ chế biến dầu hàu
163 - 171
 1. PHAN THỊ HƯƠNG, TRẦN THỊ NGÀ, PHẠM THỊ ĐIỀM, NGUYỄN VĂN THÀNH. Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến sản phẩm hàu (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) khô chín tẩm gia vị
172 - 179
 1. ĐẶNG VĂN AN, PHẠM VĂN LONG, NGUYỄN XUÂN THI. Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống thiết bị hạ nhiệt độ thủy sản (5-6 tấn/ngày) trên tàu lưới kéo xa bờ
180 - 186
 1. BÙI TRỌNG TÂM, NGUYỄN VĂN NGUYÊN, NGUYỄN VĂN THỎA. Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Nannochloropsis oculata mật độ cao bằng hệ thống quang sinh dạng túi
187 - 193
 1. NGUYỄN THỊ KIM DUNG, BÙI TRỌNG TÂM, LÊ ANH TÙNG. Ảnh hưởng của hàm lượng dinh dưỡng N, P, Si đến sinh trưởng của tảo Chaetoceros calcitrans (Paulsen) Takano 1968 trong điều kiện phòng thí nghiệm
194 - 198
 1. NGUYỄN THỊ DUYỆT, PHẠM THỊ MÁT, ĐÀO DUY THU, NGUYỄN VĂN NGUYÊN. Nghiên cứu xác định tác nhân và biện pháp xử lí nhiễm trong nuôi cấy mô rong sụn Kappaphycus alvarezii, Doty
199 - 204
 1. PHẠM THỊ MÁT, ĐÀO DUY THU, NGUYỄN THỊ DUYỆT, NGUYỄN VĂN NGUYÊN. Nghiên cứu tái sinh tảo rong sụn Kappaphycus alvarezii, Doty từ mô sẹo bằng phương pháp tạo phôi
205 - 211
 1. NGUYỄN QUANG HÙNG, ĐẶNG MINH DŨNG, BÙI QUANG MẠNH. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) bằng kích dục tố
212 - 218
 1. ĐẶNG MINH DŨNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn đến sự phát triển phôi cá nác (Boleophthalmus pectinirostris)
219 - 223
 1. ĐỖ ANH DUY, TRẦN VĂN HƯỚNG. Đặc điểm phân bố của bào ngư chín lỗ (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) tại vùng biển Cô Tô, Quảng Ninh
224 - 228
 1. BÙI QUANG MẠNH, TRẦN QUANG THƯ, NGUYỄN XUÂN TOẢN. Chất lượng môi trường nước vùng nuôi cá ngừ đại dương tại vịnh Vân Phong, Khánh Hoà 
229 - 234
 1. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, CAO VĂN HÙNG, NGUYỄN XUÂN TOẢN, NGUYỄN PHƯỚC TRIỆU. Một số đặc điểm sinh học sinh sản cá mao ếch (Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) trong điều kiện nhân tạo
235 - 240
 1. BÙI QUANG MẠNH, NGUYỄN THỊ KIM VÂN. Kết quả nghiên cứu xác định nguyên nhân gây chết cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) và cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) nuôi thương phẩm tại Việt Nam 
241 - 246

CONTENTS  
 1. NGUYEN QUANG HUNG. Research Institute for Marine Fisheries: 55 years of establishment and development – Strategic vision for Vietnam’s marine fisheries development
5 - 6
 1. DO ANH DUY, NGUYEN QUANG HUNG, LAI DUY PHUONG, HOANG DINH CHIEU. Research results of marine biodiversity and conservation in research institute for marine fisheries from 2003 to 2015
7 - 18
 1. BUI THI THU HIEN, PHAM THI DIEM. The evaluations of study results on post-harvest technology for fisheries from 2006 to 2016
19 - 25
 1. NGUYEN VIET NGHIA, VU VIET HA. Trends of the marine fisheries resources in the sea of Vietnam
26 - 37
 1. TRAN VAN CUONG, VU VIET HA, NGUYEN QUANG HUNG. Characteristics of the marine fisheries resources in the coastal waters of vietnam based on the bottom trawl survey in the northeast monsoon season 2015
38 - 47
 1. TRAN VAN CUONG, NGUYEN QUANG HUNG, PHAM QUOC HUY AND TU HOANG NHAN. Early life stage characteristics of marine fisheries resources in the coastal waters of Vietnam in the southwest monsoon season
48 - 58
 1. VU VIET HA, TRAN VAN CUONG. Some biological characteristicsof big eye tuna Thunnus obesus (Lowe, 1839) in the sea of Vietnam
59 - 66
 1. TU HOANG NHAN. Several biological aspects of jinga shrimp (Metapenaeus affinis - H.milne-Edwards, 1837) in the gulf of tonkin, Vietnam
67 - 73
 1. NGUYEN VAN GIANG. Some biologiocal characteristics of short-body mackerel Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) in the southwestern waters of Vietnam
74 - 78
 1. NGUYEN SY DOAN AND TRAN VAN CUONG. Some biological characteristics of green tiger prawn Penaeus semisulcatus (De Haan, 1844) in the southwest waters of Vietnam
79 - 88
 1. HOANG DINH CHIEU, NGUYEN QUANG HUNG. Species diversity and marine resources in coastal ecosystems of Viet Nam
89 - 95
 1. DO VAN KHUONG, DO ANH DUY, LE DOAN DUNG. The diversity composition of marine species in coral reef ecosystem and coastal areas in Vietnam islands
96 - 106
 1. LE DOAN DUNG, NGUYEN QUANG HUNG, PHAM VIET NAM, HOANG DINH CHIEU. Hard coral biodiversity and coral reef ecosystem in central vietnam’s coastal water
107 - 113
 1. NGUYEN VAN HUONG. Identify indicators of oceanographic factors influncing the distribution of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) in the Southeast sea areas
114 - 120
 1. NGUYEN VAN HUONG, NGUYEN HOANG MINH, NGUYEN DUY THANH, HAN TRONG DAT, BUI THANH HUNG, NGUYEN DUC LINH, TRAN VAN VU, NGUYEN THI THUY DUONG. Results of fishing groundsforecast forsquid stick-held falling net in Tonkin Gulf in 2015
121 - 126
 1. THAI THI KIM THANH, NGUYEN QUANG HUNG. Composition and distribution of potentially harmful microalgae  in the Vietnamese  coastal waters in the northeast monsoon in 2015
127 - 133
 1. LAI HUY TOAN, PHAM VAN TUAN, NGUYEN NGOC SUA, PHAM VAN TUYEN. Fishing efficiency of  gillnet and tuna line fisheries in offshore waters of Vietnam
134 - 139
 1. PHAM VAN TUYEN, NGUYEN PHI TOAN, PHAM VAN TUAN, LE VAN BON. Status of fishing activities of otter trawl fleets in coastal areas of Vietnam in 2015
140 - 150
 1. CAO VAN HUNG, DOAN VAN PHU, DINH XUAN HUNG. Evaluating selectivity of square mesh cod-end for shrimp trawl in kien giang water
151 - 158
 1. DO VAN THANH, PHAN DANG LIEM, NGUYEN THANH CONG, NGUYEN DINH PHUNG, PHAM THI HIEN. Study on the effect of fish catching time to quality of yellow-fin tuna caught by hand-line fishery
159 - 162
 1. VU THI QUYEN, TRAN THI NGA, DANG VAN AN.  Optimization of hydrolysis stage of Pacific oyster meat and proposal of production process of oyster sauce
163 - 171
 1. PHAN THI HUONG, TRAN THỊ NGA, PHAM THI DIEM, NGUYEN VAN THANH. Research technology process processed products dried oysters(Crassostrea gigas Thunberg, 1793)
172 - 179
 1. DANG VAN AN, PHAM VAN LONG, NGUYEN XUAN THI. Studied design, installation system equipment low temperature (storage) fisheries in trawlers
180 - 186
 1. BUI TRONG TAM, NGUYEN VAN NGUYEN AND NGUYEN VAN THOA. Mass cultivation of Nannochloropsis oculata in bags photobioreactor system
187 - 193
 1. NGUYEN THI KIM DUNG, BUI TRONG TAM, LE ANH TUNG. Effect of different nutrients on the growth of the marine diatom, Chaetoceros calcitrans (Paulsen) Takano 1968
194 - 198
 1. NGUYEN THỊ DUYET, PHAM THI MAT, DAO DUY THU, NGUYEN VAN NGUYEN. Researchto determining agentand measuresto handle contamination in seaweed tissue culture
199 - 204
 1. PHAM THI MAT, DAO DUY THU, NGUYEN THI DUYET, NGUYEN VAN NGUYEN. Research of regeneration of seaweed Kappaphycus alvarezii, Doty from callusthrough embryogenesis
205 - 211
 1. NGUYEN QUANG HUNG, DANG MINH DUNG, BUI QUANG MANH. Research on hormone induced reproduction of yellowfin tuna (Thunnus albacares)
212 - 218
 1. DANG MINH DUNG. The effects of temperature and salinity on embryonic development of mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris)
219 - 223
 1. DO ANH DUY, TRAN VAN HUONG. Distribution characteristics of many-colored abalone (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) in co to district, Quang Ninh province
224 - 228
 1. BUI QUANG MANH, TRAN QUANG THU, NGUYEN XUAN TOAN. Water quality in tuna farm at Van Phong bay, Khanh Hoa province
229 - 234
 1. NGUYEN THI PHUONG THAO, CAO VAN HUNG, NGUYEN XUAN TOAN, NGUYEN PHUOC TRIEU. Some reproductive biologycal characteristics  of the gruntting toadfish  (Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) in the experiental conditions
235 - 241
 1. BUI QUANG MANH, NGUYEN THI KIM VAN. Results identify causes of death yellowfin tuna (Thunnus albacares) and bigeye tuna (Thunnus obesus) farmed in Vietnam
241 - 246
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 17
 • Khách viếng thăm: 16
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 455
 • Tháng hiện tại: 53934
 • Tổng lượt truy cập: 1931842
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray